Turistična društva

Turistična društva

TKD Babinci

Živimo v Babincih, na križišču petih cest in smo tako povezani z ostalimi kraji naše lepe Prlekije.Naša vas je znana po naši folklorni skupini, prav tako pa po veliki »šoder jami«. V vasi pa lahko vidite vse domače živali med katerimi so najbolj popularni konji. Z zaprtjem gramozne jame pa planiramo, da bo naše društvo pričelo tudi z dejavnostjo raznih aktivnosti na vodi oziroma ob vodi.

 

Društvo deluje od leta 1995. V društvo je včlanjenih 130 članov od tega jih sodeluje:

 • v folklorni skupini 29 članov,
 • v odboru za ohranjanje kulturne dediščine 11 članov
 • v sekciji podmladka 32 članov,
 • in v ostalem 58 članov.

Predsednica: Jožica Berden
Naslov: Babinci 35, 9240 Ljutomer
t: +386 2 5 821 824
m: +386 51 601 925
darinka.stuhec@siol.net


Turistično društvo Ljutomer

Društvo deluje od leta 1952 in skri za sodelovanje ljudi i društev za pospeševanja turizma na našem področju.

 

V času svojega delovanje je bilo izdanih več katalogov ponudbe mesta z okolico. Turistično društvo Ljutomer je sestavni del občinske turistične zveze Ljutomer, katera je ena izmed nosilcev turistične društvene organizacije in dejavnosti na turističnem področju v občini Ljutomer. Rezultati našega dela se kažejo predvsem v razpoznavnosti, in urejenosti našega območja, kakor tudi v obiskanosti vsem naših prireditev in s tem naravnih in kulturnih znamenitosti našega območja.

Društvo sodelovanje z OŠ Ivan Cankar Ljutomer, prireditvah v organizaciji TZS, PTZ in OTZ Ljutomer, sodeluje s sosednjimi društvi, organizira čistilne akcije, ureja sprehajalne poti in organizira izlete društva.

Društvo organizira 3 velike prireditve. In sicer:
Fašenk v Lotmerki, je tradicionalna prireditev, katera potekala v nedeljo pred pustom od 13.00 naprej. Prireditev se prične z otroško maškarado, na kateri otroci rajajo in se zabavajo ob glasbi, skupaj s povezovalcema prireditve in animatorji. Poudarek prireditve Fašenk v Lotmerku je na otroški maškaradi, kar se je izoblikovalo v zadnjih letih v tradicijo. Tako prihajajo na prireditev celotne družine opremljene v pustno opremo. V nadaljevanju poteka povorka skupinskih mask z liki z aktualno tematiko. Vsako leto sodeluje okoli 10 iz turističnih in ostalih.
Sejen po celen Lotmerki je tradicionalno etnografska prireditev ki poteka vsako drugo soboto v avgustu. Prireditev je osrednji turistični dogodek v Ljutomeru in je ponudila združitev in predstavitev etnografske, kulturne, turistične in sejemske ponudbe, kot odsev sejemskega dogajanja iz leta 1905, ki ga je na filmski trak zabeležil dr. Karel Grossmann. Na sejmu se je s svojo ponudbo predstavi čez sto sejmarjev iz celotne Slovenije in domačih turističnih in ostalih društev. Zelo opazno je število ponudnikov domače obrti ( spominki, hrana).
Sekcija »Letač« je bila ustanovljena leta 1987 pod okriljem TD Ljutomer. Slovenska zveza gojiteljev športnih golobov pismonoš šteje okrog 200 članov, ki v svojih golobnjakih gojijo cca. 12.000 teh ptic. Organizirani so v 15-tih klubih po Sloveniji. Zveza Klubov gojiteljev športnih golobov pismonoš Slovenije pa je najmanjša članica mednarodne organizacije FCI, ki šteje 57 držav s 623.300 člani. Tako naša sekcija tekmuje v državnem in mednarodnem merilu.

Predsednica: Sara Karba
Naslov: Ormoška ulica 3, 9240 Ljutomer
m: +386 41 839 650


Turistično športno društvo "BRANEK" Branoslavci

Strnjeno pod razvalinami gradu Branek stoji naselje Branoslavci, vas s 54 hišami, kjer živi 157 prebivalcev. Cesta preko mostu čez reko Ščavnico nas pripelje do Gajševskega jezera- umetnega jezera, ki je vabljivo za deskanje in ribolov, pozimi pa je preletna postaja za divje race, labode in ostale ptice. V jezeru najdemo številne ribe: smuč, som, krap, ploščič, ščuke, klen,…

 

Ostanki gradu Branek danes žal le medlo spominjajo na bogato preteklost našega kraja.

V glavnem križišču stoji obnovljena vaška kapela.

Predsednica: Lidija Klemenčič
Naslov: Branoslavci, 9240 Ljutomer
t: +386 2 580 12 51
m: +386 31 516 973


Turistično društvo Cven

CVEN je mogočna vas, ki ima velike kmečke hiše, značilne za Mursko poljsko aristokracijo.
Vas leži na obeh straneh ceste, na sredi vasi stoji vaška kapela sv. Jožefa iz leta (1867). Na sredi poti med CVENOM in Ljutomerom se odcepi desni krak ceste – NOVI CVEN. Del CVENA okrog šole in zadružnega doma, se imenuje GOMILA.
Vas CVEN leži v porečju nekdanjega rokava Murice, na nadmorski višini 175m. KO CVEN se razprostira na 520 ha in ima 616 prebivalcev. Vas CVEN leži na mejah LJUTOMERA, BANOVEC, RAZKRIŽJA in je ena največjih vasi na Murskem polju.
CVEN se prične omenjati v 14 stol. ime je dobil po gradiču ZWENGU, kateri je bil sprva last gospodov Amanov v 14 stol, nato so se lastniki menjavali vse do leta 1704, ko so ga KRUCI požgali skupaj z vasjo CVEN. Leta 1875 so bile na CVENU druge kasaške dirke v takratni Avstro- ogrski, takoj za Dunajem saj so v žrebčarni na CVENU, katero je postavila Marija Terezija imeli najboljše kasače v takratni Avstro-ogrski.
Imeli smo tudi svojo občino, pošto, kmetijsko zadrugo … Imamo šolo,vrtec, zadružni dom, gasilski dom, športni park, Grünt TD CVEN ... Šaljivi vaški grb imamo – RAKOVICO.

TD CVEN je bilo ustanovljeno 5.02.2000 z namenom in željo, ohraniti vaške znamenitosti, stare navade, opravila in običaje, skrbeti za lepšo podobo vasi, ter za turistično ponudbo vasi in okolice ... Tudi kulinarika na CVENU ni neznanka, krapci, kvasenice, postržjače, meso iz tünke … vse pa zalijemo z dobro prleško kapljico, ali domačim klintonom …

 

Predsednik: Janko Horvat
m: +386 51 226 820
tdcven.grunt@gmail.com
http://td-cven.si


Turistično društvo Mak Pristava

Pristava je majhna vasica, ki leži ob levem bregu reke Ščavnice. Od Ljutomera je oddaljena 3 km, ima 72 hiš in skoraj 300 prebivalcev.

Prvič je omenjena leta 1445 kot graščinsko pristavo. Vas je do leta 1972 bila poplavno območje, zato je v vasi še vedno 9 mostov. V vas se da priti iz štirih stani: iz Stročje vasi, Cvena, Razkrižja in Veščice . V Pristavi je kar 16 samostojnih podjetnikov in 5 večjih kmetij.

TKD Mak Pristava je bilo ustanovljeno 23. 3. 1995 z namenom, da se obudijo stari običaji in polepša okolica ter predvsem zaradi druženju vaščanov in prijateljev Pristave. V društvo je vključeno 95 članov. Sodelujemo s Turistično zajednico iz Štrigove v sosednji Hrvaški in Turističnim društvom iz Gančan.

Kulinarika: iz krušne peči omamno diši po domačih pogačah, kot so kvasenice, postržjače in krapci. Dobrote iz tünke, ki jih znajo pripraviti naše gospodinje, teknejo še tako zahtevnemu gostu.
Vredno ogleda: Cvetkova domačija iz leta 1802, vaška kapela iz leta 1888, mejni kamen iz časa Marije Terezije in še veliko zanimivega.

 

Predsednica: Tanja Zajnkovič
m: +386 41 605 048


Turistično društvo Mala Nedelja - Radoslavci

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1985 in ima šestdeset članov. Kraj je ogledalo vseh krajanov, naših običajev in življenjskih navad. Živimo povezani z naravo in seveda s turizmom. Pri nas se uveljavlja turizem, povezan s kulturno dediščino, z naravnimi lepotami in s popotništvom.

Društvo, organizacije in posamezniki so bogatili dejavnosti v našem kraju. Predstavili smo se s projektom Turistični vodnik Mala Nedelja-Radoslavci, katerega smo izdali v letu 2000. V tem vodniku smo predstavili vsaj delček tega, kar ponujajo naši kraji.

V kraju Drakovci izdeluje sode edini sodar v okolici, gospod Franc Babič. Bogato pletarsko tradicijo pa nadaljuje gospod Alojz štuhec iz Bučkovec.

 

 

Predsednik: Anton Vrbnjak
Naslov: Kuršinci 19, 9243 Mala Nedelja
m: +386 31 705 646


Turistično društvo Pütar - Stročja vas

Turistično društvo Pütar iz Krajevne skupnosti Stročja vas, je prostovoljna organizacija, v kateri se združujemo krajani z namenom in ciljem pospeševati turizem v vseh pojavnih oblikah. Društvo deluje na področju Globoke, Presike, Nunske grabe, Podgradja in Stročje vasi. Ob ustanovitvi prvega julija leta 2000 smo si zadali naslednje cilje:

 • skrbeti za lepšo podobo naše vasi,
 • urediti turistične poti in še in še…

Vključeni smo v vseslovensko akcijo Moja dežela lepa in gostoljubna.

Leta 1999 smo se prvič predstavili na Prleškem sejmu, kjer smo predstavili prešenje na stari način. Sodelovali smo tudi na sejmu v Gornji Radgoni. Pripravili smo božično-novoletni koncert, kjer smo imeli tudi goste iz Moravč.

 

Predsednik: Boris Lebar
m: +386 41 667 122
boris.lebar3@gmail.com


Turistično društvo Stara Cesta

Društvo je bilo ustanovljeno aprila 2001. TD Stara Cesta združuje prebivalce naselij Stara Cesta, Mekotnjak in Desnjak.

Naši cilji so:

 • skrbeti za lepšo podobo naših vasi,
 • ohraniti vaške znamenitosti,
 • obuditi ter ohranjati navade in običaje.

Na razvodju med Dravo in Muro se razprostira Stara Cesta. Na zaobljenih prisojah se menjajo njive, travniki in vinogradi. Šaljiv vaški grb je jež. Nekaj posebnega so tudi stare lesene hiše, cimprače.

Mekotnjak je naselje, kjer se menjavajo polja, travniki, sadovnjaki in vinogradi. podobe Mekotnjaka so na več delih Anteja Trstenjaka. Za šaljiv grb imajo mesto.

Desnjak sestavljajo ravninski del v dolini Pavlovskega potoka in zaobljeni razgledni vinorodni griči. Med kmečkimi hišami na Kozari so zanimive lesene vinske kleti brez oken. Šaljiv vaški grb je krvavo jutranje sonce.

Predsednica: Albina Senčar
Stara Cesta 83, 9240 Ljutomer
m: +386 51 429 794
albina.sencar@gmail.com


Turistično društvo Železne dveri - Radomerje

Društvo deluje od leta 1986 in ima več kot 160 članov. V času delovanja smo prejeli vrsto priznanj od Turistične zveze Slovenije in Pomurske turistične zveze.

Leta 2000 smo v času sejma VINO – KULINARIKA v Ljubljani prejeli Republiško priznanje za ohranjanje kulturne dediščine. Ob ustanovitvi smo si zadali, da bomo s tradicionalnimi prireditvami ohranjali stare običaje in negovali tudi spomin na našega rojaka, slavista in jezikoslovca svetovnega slovesa, dr.Franca Miklošiča. Taka prireditev je tudi tradicionalni Pohod po poteh kulturne dediščine.

Prireditev Preša, vino, veselje je prikaz starih običajev ob trgatvi in stiskanju grozdja. Turistično društvo ŽD - Radomerje si prizadeva, da bi delo v društvu potekalo čimbolj usklajeno in natančno, zato smo ustanovili več sekcij, tako da se delo porazdeli na vse člane turističnega društva.

Ustanovljene sekcije:

 • SEKCIJA ROčNIH SPRETNOSTI
 • SEKCIJA ZA ŠPORT IN REKREACIJO
 • SEKCIJA ZA KULINARIKO
 • SEKCIJA ZA ORGANIZACIJO IN PROMOCIJO JAVNIH PRIREDITEV
 • KULTURNA SEKCIJA

Za v bodoče pa si prizadevamo število sekcij še povečati, tako da bi lahko članom društva ponudili čimbolj pester in raznovrsten izbor dejavnosti.

Predsednica: Helena Vaupotič
Radomerje 2, 9240 Ljutomer
t: +386 2 581 13 18
m: +386 31 628 483